Zásady o ochraně osobních údajů

Zásady pro zpracování osobních údajů

 

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Medinplant, s.r.o., IČO: 49679058, se sídlem Jindřicha Plachty 595/6, Smíchov, 150 00 Praha ,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze pod sp. zn. C 21608/MSPH (dále jen “Medinplant“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností,včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní Medinplant.

Medinplant zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Medinplant zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje Medinplant shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů

Medinplant zpracovává osobní údaje za:

 • za účelem uzavření smluvního vztahu
 • za účelem poskytování a plnění služeb

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjimení
 • Telefon
 • Email

Po jako dobu údaje zpracováváme

Získané osobní údaje zpracováváme po dobu smluvního vztahu, pokud k němu nedošlo či došlo k jeho zrušení, jsou veškeré údaje autoamticky vymazány.

Právo na přístup a výmaz osobních údajů

Každý uživatel má právo na přístup k informacím o zpracování osobních údajů či výmaz osobních údajů ke své osobě. O tyto informace můžete požádat prostřednictvím emailu info@online-medicina.cz

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Medinplant a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli Medinplant, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ. Zpracovatelé pro webhosting a domény jsou:

 • IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61 Praha 3, IČ : 26159708, DIČ : CZ26159708
 • Master Internet, s.r.o., Jiráskova 21, 602 00 Brno, IČO: 26277557, DIČ: CZ26277557
 • IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61 Praha 3, IČ : 26159708, DIČ : CZ26159708
 • CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, IČ: 67985726, DIČ: CZ67985726.
 • WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou Česká republika, IČ: 28115708, DIČ: CZ28115708
 • IGNUM s.r.o., Vinohradská 190, 130 61 Praha 3, IČ : 26159708, DIČ : CZ26159708
 • CZ.NIC, zájmové sdružení právnických osob, Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, IČ: 67985726, DIČ: CZ67985726.

Zpracovatelé pro analytické služby

Webové stránky využívají následující analytické služby:

Nejste si jistí, zda je Váš problém řešitelný
on-line terapii?

Nebojte se sjednat si první schůzku on-line, rádi Vám pomůžeme.
Máte-li jakoukoliv potřebu se poradit s odborníkem, neváhejte nás kontaktovat.